Sigues membre


Descripció

Servei orientat a facilitar la visibilitat de qualsevol projecte que estigui del tot alineat amb els objectius socials i els principis de la COOPmunitat i, en qualsevol cas, dins l’àmbit de l’economia social i el desenvolupament sostenible.


Serveis

Qualsevol projecte que vulgui ser membre i visibilitzar-se, preferentment després d’haver estat acompanyat des de la fase Emprèn, gaudeix d’una pàgina específica on s’hi mostra la següent informació: fitxa de presentació, relació de serveis prestats o productes venuts, dades de contacte, equip promotor, principals referències… així com el grau d’alineament amb els diferents ODS.

Es tracta d’un servei supeditat a un protocol de funcionament intern: s’ha d’accedir a operar amb la resta de membres de la COOPmunitat a través del token COOP de l’Ecosistema, propiciant així l’inici d’un futur mercat social.