Sigues de la COOPmunitat

Servei orientat a facilitar la visibilitat de qualsevol projecte que estigui alineat amb els objectius i els principis de la COOPmunitat, i en qualsevol cas dins l’àmbit de l’economia social i el desenvolupament sostenible

Avantages

  • Despeses mancomunidades
  • Serveis i recursos compartits
  • Intercooperació i aliances
  • Autonomia i autogestió
  • Prestació de Serveis
  • Venda de productes
  • Fitxa de presentació
  • Dades de contacte
  • Equip promotor i referències

Qualsevol persona o entitat amb un projecte que vulgui ser membre de La Coopmunitat i visibilitzar-se, gaudirà d’una pàgina específica gratuïta