Què oferim


La COOPmunitat té com a objectiu vital participar en el desenvolupament sostenible i, tot facilitant que els projectes socials esdevinguin viables i garantint la seva estabilitat. Per aquest motiu, s’ofereixen dues línies d’actuació pensades per a les diferents fases i necessitats que el vostre projecte pugui tenir.


Emprèn

Servei orientat a acompanyar durant el procés de creació de projectes vinculats a l’economia social i el desenvolupament sostenible, tot oferint una sèrie d’eines i recursos segons les necessitats dels projectes.


Consolida

Servei orientat a facilitar l’establiment i l’ocupació d’aquelles persones vinculades a projectes que hagin estat acompanyats durant la fase Emprèn, tot oferint la integració a la COOPmunitat enlloc de fer camí en solitari.