Diners i valors

Monedes socials per a un desenvolupament sostenible
Presentació

Projecte que neix arrel de l’organització de la IV Conferència Internacional de Monedes Socials i Complementàries, celebrada a Barcelona del 10 al 14 de maig del 2017, per tal de compartir els recursos i les experiències resultants d’aquesta.

El seu objectiu és la recerca aplicada i la transferència de coneixement en els tres grans àmbits d’actuació que representen les monedes socials i complementàries, l’economia social i solidària, i els valors humans.

Aspira a ser un referent, tant a nivell teòric com pràctic i experimental, en allò que vincula simultàniament a aquestes quatre temàtiques: diners i valors per a la sostenibilitat i el desenvolupament.

Aquest projecte forma part de l’ecosistema blockchain de la COOPmunitat, tot empoderant-se amb aquesta tecnologia.


Productes/Serveis

En aquest projecte s’ofereixen serveis de diagnosi, acompanyament i consultoria tècnica en els tres grans àmbits d’actuació que envolten els diners i els valors:

Monedes socials i complementàries: ja sigui des de la societat i les comunitats (des de baix) com des de les administracions públiques (des de dalt), s’està apostant cada cop més per la innovació social que representen les monedes complementàries. El seu ús representa un petit pas, però ferm, cap a la consecució de la sostenibilitat del planeta Terra en el qual vivim i el desenvolupament de les persones que l’habitem. En aquest projecte s’analitza el disseny, la implantació, la traçabilitat… d’aquest tipus de monedes, tant a nivell teòric com pràctic, tant a nivell acadèmic com tecnològic. La posterior divulgació de tot això és fonamental per a la seva compressió i acceptació entre els futurs usuaris.

Economia social i solidària: l’ESS aposta per un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els territoris, funcionant sota criteris democràtics, d’horitzontalitat, transparència, equitat i participació. Representa una nova forma de produir, distribuir i consumir, així com una alternativa viable i sostenible per a satisfer les necessitats individuals i globals. Es tracta d’una economia al servei de les persones, basada en la cooperació i el be comú. En aquest projecte s’analitza el paper que juguen els diners en l’economia social i solidària, els valors que aquesta transmet i la importància que representen les monedes complementàries en tot plegat.

Valors humans: els valors humans actuen com a principis de guia en la vida de les persones. Des de valors tipus autopromoció, a valors tipus conservació, obertura al canvi i autotranscendència, tots i cadascun d’ells formen part del nostre interior, si bé prioritzem uns o uns altres en funció de diferents condicionants, tant interns com a externs. I, sobretot, en funció del nostre nivell de consciència. En aquest projecte s’analitza la tipologia de valors que hi ha darrere de l’ús de les diferents tipologies de diners (de curs oficial o monedes complementàries), així com el nivell de consciència que es té sobre els diners com a concepte, del seu orígen i de les conseqüències que desencadena.


ParticipantsLa Coopmunitat SCCL
Casp, 43 baixos - 08010 Barcelona

Política de Privacitat / Avís legal
Som membres de: