Blockchain

Una revolució tecnològica per a la transformació social
Presentació

Projecte transversal de la COOPmunitat, que neix el 2018 arrel de la concessió d’una subvenció de la línia de Projectes Singulars del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya.

El seu objectiu és donar a conèixer el que és i el que representa tant la tecnologia blockchain com l’economia del token, tot mostrant el potencial que aquestes tenen en l’àmbit de l’economia social i solidària i en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible.

Es tracta d’un projecte on la COOPmunitat coopera amb d’altres tres entitats: SprintCoop (especialitzada en acompanyaments per a la creació i consolidació de cooperatives), Jamgo (especialitzada en programació i disseny web) i Associació Blockchain Catalunya (especialitzada en tecnologia blockchain).

Aquest projecte és la base tecnològica de l’ecosistema blockchain de la COOPmunitat.


Productes/Serveis

Serveis orientats a acompanyar durant el procés de creació de projectes basats en la tecnologia blockchain i l’economia del token, i vinculats a l’economia social i el desenvolupament sostenible, tot oferint una sèrie d’eines i recursos segons les necessitats dels projectes.

En la mateixa línia d’actuació dels serveis oferts per la COOPmunitat, però amb una estructuració diferent i adaptada al cas de la tecnologia blockchain, a continuació es presenten les vuit grans línies d’accions ofertes des de la COOPmunitat BLOCKCHAIN. En particular:

Formació: es fan formacions en tecnologia blockchain i economia del token, tant a títol individual com col·lectiu, a nivell bàsic o avançat, i de manera presencial o online. Aquest servei equival a la divulgació i formació de la fase “Emprèn” de la COOPmunitat.

Enxarxament i co-creació: es fomenta l’enxarxament amb d’altres iniciatives per a crear i créixer conjuntament. Aquest servei equival a l’assessorament i suport així com al disseny i col·laboració de la fase “Emprèn” de la COOPmunitat.

Avaluació i validació: s’avaluen projectes, tant des del punt de vista tecnològic com econòmic i social. Aquest servei equival a l’avaluació i validació de la fase “Emprèn” de la COOPmunitat.

Disseny conceptual: es participa en el disseny de projectes i en la seva planificació. Aquest servei equival a la planificació i estratègia de la fase “Emprèn” de la COOPmunitat.

Prova pilot i de concepte: es realitzen proves de concepte de les propostes, per tal de veure’n les seves fortaleses i debilitats. Aquest servei és específic de la tecnologia blockchain i, per tant, no té equivalència amb els serveis de la COOPmunitat.

Desenvolupament tecnològic: s’acompanya en la cerca del partner ideal per a dur a terme el desenvolupament tecnològic blockchain. Aquest servei és específic de la tecnologia blockchain i, per tant, no té equivalència amb els serveis de la COOPmunitat.

Implementació i seguiment: es participa en la implementació dels projectes i en el seu seguiment. Aquest servei equival a la planificació i estratègia de la fase “Emprèn” de la COOPmunitat.

Consolidació: es dóna el suport necessari per a l’assoliment de la consolidació dels projectes. Aquest servei equival a la fase “Consolida” de la COOPmunitat. Per tant, al igual que aquest, tot aquell projecte que ho desitgi i que estigui alineat amb els objectius socials i els principis de la COOPmunitat, pot formar part de la cooperativa en dues etapes seqüencials: una primera etapa com a socis col·laboradors de la cooperativa durant un període d’entre sis i dotze mesos; i una segona etapa com a socis treballadors de la cooperativa, un cop superada l’etapa prèvia de col·laboració.

Més enllà d’aquestes vuit grans línies d’accions ofertes des de la COOPmunitat BLOCKCHAIN, qualsevol projecte que vulgui ser membre i visibilitzar-se, preferentment després d’haver estat acompanyat des de les accions associades a la fase “Emprèn”, gaudeix d’una pàgina específica on s’hi mostra la següent informació: fitxa de presentació, relació de serveis prestats o productes venuts, dades de contacte, equip promotor, principals referències… així com el grau d’alineament amb els diferents ODS.


ParticipantsLa Coopmunitat SCCL
Casp, 43 baixos - 08010 Barcelona
lacoopmunitat@lacoopmunitat.coop
Política de Privacitat / Avís legal
Som membres de: