La COOPmunitat


La COOPmunitat és una xarxa de persones i entitats que s’agrupen a través de projectes centrats en l’economia social i el desenvolupament sostenible, des d’on es treballa col·lectivament tant per a aconseguir la seva pròpia sostenibilitat com per a oferir, a la societat, alternatives on la vida i les persones estiguin al centre.


Membres

Tant si sou una persona com una entitat podeu pertànyer a aquest ecosistema, tot aportant el vostre propi projecte o cooperant amb d'altres projectes ja existents. Els membres de la COOPmunitat vivim sota els pilars de l’economia social i el desenvolupament sostenible, construint alternatives a través de la intercooperació....


Projectes

Els projectes que hagin rebut el nostre acompanyament, si ho desitgen i estan alineats amb els objectius socials i els principis de la COOPmunitat, poden formar part de la cooperativa. La COOPmunitat facilita l’establiment i l’ocupació del projecte i dels seus integrants, tot oferint la possibilitat de treballar plegats enlloc de fer camí en solitari....