Token COOP


Què és

L’Ecosistema forma part d’una plataforma desenvolupada amb tecnologia blockchain (Cambiatus). Aquesta permet la creació de comunitats d’usuaris amb els seus respectius tokens, els quals estan subjectes a les normes de funcionament que hagin establert els propis usuaris de cadascuna de les comunitats.

La COOPmunitat, a través del seu projecte transversal la COOPmunitat BLOCKCHAIN, com a entitat col·laboradora en el disseny i desenvolupament de Cambiatus, disposa de la seva pròpia comunitat, la qual opera amb el token anomenat COOP.


Com funciona

El token COOP és la moneda amb la que s’opera dins l’Ecosistema de la COOPmunitat. El seu valor és equivalent a l’euro, si bé no és bescanviable per aquest.

Tots els socis de la COOPmunitat formen part de l’Ecosistema, a través del qual duen a terme intercanvis de béns i serveis, tot fomentant la creació d’un mercat social intern.

Poden formar també part de l’Ecosistema totes aquelles persones que, fent-se membres de la COOPmunitat, vulguin operar amb un token i en un mercat amb valors socials i mediambientals. Aquestes persones, tan sols pel fet de registrar-se, rebràn una bonificació de 10 COOPs per a poder començar a operar. Més enllà dels béns i serveis que ofereixin, podran guanyar més tokens a través d’un programa d’incentius que fomenta la participació activa i la cooperació en aquelles activitats que s’organitzen des de la COOPmunitat. Els tokens que vagin acumulant, podran ser destinats a l’adquisició de béns i serveis que estiguin oferint la resta de participants de l’Ecosistema.

Per tal de fomentar la formació de les persones i, per tant, el seu empoderament, vincularem l’Ecosistema amb l’Acadèmia. La forma de fer-ho serà que tota aquella persona que realitzi determinats cursos rebrà una recompensa en forma de tokens, al mateix temps que hi haurà una sèrie de cursos que no seran gratuïts però que podran ser pagats amb tokens.

En cas que vulguis ser membre i formar part de l’Ecosistema de la COOPmunitat, contacta’ns per tal de conèixer les teves motivacions a fer-ho. Un cop validat el teu perfil personal i professional, podràs accedir-hi i començar a operar amb tots nosaltres.