Emprèn


Presentació

Servei orientat a acompanyar durant el procés de creació de projectes vinculats a l’economia social i el desenvolupament sostenible, tot oferint una sèrie d’eines i recursos segons les necessitats dels projectes.


Serveis

Per a fer aquest acompanyament, s’ofereixen una sèrie de serveis als quals s’hi pot accedir per separat o de manera seqüencial, segons les necessitats del projecte i el moment en el que aquest es trobi. En particular:

Assessorament i suport: servei destinat a aquells projectes que estiguin en la fase inicial de desenvolupament i necessitin ser assessorats i rebre suport per tal d’aclarir dubtes, concretar conceptes i centrar idees.

Disseny i col·laboració: servei destinat a aquells projectes que estiguin en una fase avançada de desenvolupament i necessitin acompanyament per a concretar la idea inicial en forma de proposta i enxarxar-se amb tercers per tal d’enfortir-se mútuament.

Avaluació i validació: servei destinat a aquells projectes que estiguin en una fase molt avançada de desenvolupament i necessitin validar tècnica i econòmicament la seva proposta i ser avaluats per actors externs.

Planificació i estratègia: servei destinat a aquells projectes ja validats i que necessitin planificar les accions més operatives i definir les decisions estratègiques, tot conformant un estudi de viabilitat tècnica i econòmica complert.

En qualsevol dels quatre serveis anteriors, la COOPmunitat ofereix sempre un acompanyament ad hoc, essent però els integrants promotors dels projectes els qui desenvolupen realment la feina. En cas que aquests vulguin quelcom més que un simple acompanyament i, per tant, vulguin que la feina sigui duta a terme per la COOPmunitat, cal acordar els honoraris corresponents en funció de les necessitats específiques.

En paral·lel a tot l’anterior, i independentment del moment en el que es trobi cada projecte, s’ofereix un cinquè servei:

Divulgació i formació: servei destinat a aquells projectes que vulguin empoderar-se tot aprofundint en qualsevol dels temes tractats a la COOPmunitat i, per tant, sempre orientats a l’economia social i el desenvolupament sostenible.

Aquest cinquè servei no és ad hoc, sinó que pretén donar resposta a diferents projectes simultàniament. A més a més, i depenent del cas, es tracta de sessions presencials o virtuals, gratuïtes o de pagament.