Consolida


Presentació

Servei orientat a facilitar l’establiment i l’ocupació d’aquelles persones vinculades a projectes que hagin estat acompanyats durant la fase Emprèn, tot oferint la integració a la COOPmunitat enlloc de fer camí en solitari.


Serveis

Tot aquell projecte que ho desitgi, preferentment després d’haver estat acompanyat des de la fase Emprèn i que estigui alineat amb els objectius socials i els principis de la COOPmunitat, pot formar part de la cooperativa en dues etapes seqüencials.

Etapa 1: socis col·laboradors

Una primera etapa destinada a que tots i cadascun dels integrants del projecte, si així ho desitgen, siguin socis col·laboradors de la cooperativa durant un període d’entre sis i dotze mesos. Aquesta etapa ha de servir per a que el projecte arrenqui, comenci a facturar i s’habitui als procediments interns de la cooperativa, al mateix temps que aquesta pugui validar sobre el terreny la viabilitat del projecte i del seu equip.

Com a socis col·laboradors de la COOPmunitat, el projecte i els seus integrants gaudeixen dels següents avantatges:

Serveis i recursos compartits: cada projecte pot beneficiar-se de tots aquells serveis i recursos que hi hagi disponibles per a la cooperativa.

Intercooperació i aliances: cada projecte pot intercooperar i establir aliances amb la resta de socis, creant sinergies i empoderant-se mútuament.

Visibilitat externa: com a membre de l’ecosistema de la COOPmunitat, amb una pàgina específica per al projecte, on s’hi mostra la següent informació: fitxa de presentació, relació de serveis prestats o productes venuts, dades de contacte, equip promotor, principals referències… així com el grau d’alineament amb els diferents ODS.

Es tracta d’una primera etapa supeditada a l’aportació de 150€ de capital social, així com a un protocol de funcionament intern: s’ha d’accedir a operar amb la resta de membres de la COOPmunitat a través del token COOP de l’Ecosistema, propiciant així l’inici d’un futur mercat social.

Etapa 2: socis treballadors

Una segona etapa destinada a que tots i cadascun dels integrants del projecte passin a ser socis treballadors de la cooperativa, un cop superada l’etapa prèvia de col·laboració. Com a socis treballadors propis de la COOPmunitat, el projecte i els seus integrants gaudeixen dels següents avantatges:

Autonomia i autogestió: cada projecte és autònom i podrà ser autogestionat pels seus integrants.

Despeses mancomunades: cap projecte ha de suportar la totalitat de les despeses indirectes pròpies d’una empresa, sinó que les té mancomunades amb la resta de socis. Pel que fa a les despeses directes, aquestes sí que són suportades directament per cada projecte.

Serveis i recursos compartits: cada projecte pot beneficiar-se de tots aquells serveis i recursos que hi hagi disponibles per a la cooperativa.

Intercooperació i aliances: cada projecte pot intercooperar i establir aliances amb la resta de socis, creant sinergies i empoderant-se mútuament.

Visibilitat externa: com a membre de l’ecosistema de la COOPmunitat, amb una pàgina específica per al projecte, on s’hi mostra la següent informació: fitxa de presentació, relació de serveis prestats o productes venuts, dades de contacte, equip promotor, principals referències… així com el grau d’alineament amb els diferents ODS.

Es tracta d’una segona etapa supeditada a l’aportació de 1.500€ de capital social, així com al mateix protocol de funcionament intern anterior: s’ha d’accedir a operar amb la resta de membres de la COOPmunitat a través del token COOP de l’Ecosistema, propiciant així l’inici d’un futur mercat social.