Avís legal

Dades d’identificació

La COOPmunitat SCCL, en endavant La COOPmunitat, amb domicili al Carrer Casp 43, baixos, de Barcelona i codi postal 08010 
e-mail: lacoopmunitat@lacoopmunitat.coop
web: https://www.lacoopmunitat.coop/

Condicions generals d’ús

La navegació i la utilització dels serveis del portal web suposen l’acceptació com a persona usuària i sense reserves de cap tipus de les condicions previstes en el present avís legal.

Vigència de la informació

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i s’exposen amb finalitats informatives.

La COOPmunitat, es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, i la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

Propietat intel·lectual o industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en els continguts són titularitat exclusiva de La COOPmunitat, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació.

Respecte les ressenyes de serveis de tercers que puguin aparèixer a la web, La COOPmunitat, reconeix a favor de les persones titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al web, l’existència de drets sobre les mateixes.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Responsabilitats

La COOPmunitat, rebutja qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per La COOPmunitat, i refusa de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços (links).

Així mateix, La COOPmunitat, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

Al posar a disposició de la persona usuària aquesta pàgina web volem oferir un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant, no podem garantir la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web, de l’absència de virus o altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en sistema de la persona usuària, pel que la persona usuària assumeix l’exempció de qualsevol responsabilitat de La COOPmunitat, per qualsevol d’aquests danys.

La persona usuària té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

La prestació del servei del lloc web i dels altres serveis té en principi una durada indefinida. Tot i això, La COOPmunitat, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment. Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest lloc web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització escrita de La Coopmunitat.

Tota aquella usuària o tercera persona que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus de link o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de La COOPmunitat, o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament a La COOPmunitat, i obtenir la corresponent autorització.


Política de privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, La COOPmunitat SCCL posa a la teva disposició la següent política de protecció de dades.

Des de La COOPmunitat SCCL desitgem que la relació amb les nostres clientes i usuàries es basi en la confiança mútua, per això, a la present Política de privacitat volem explicar-vos, de forma clara, rigorosa i transparent, com tractem les vostres dades de caràcter personal.

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?
Nom: La COOPmunitat SCCL
Adreça: Carrer Casp 43, baixos, 08010, Barcelona
e-mail: lacoopmunitat@lacoopmunitat.coop

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

 • Gestionar la nostra relació precontractual i/o contractual, gestió dels rebuts i pagaments, així com realització d’enquestes de qualitat del servei.

 • Enviar informació relacionada directament amb el servei pel qual han realitzat la pre-contractació i/o contractació, al llarg del temps que duri el mateix i utilitzant les dades de contacta que ens has facilitat.

 • Gestionar les autoritzacions per poder realitzar fotografies i vídeos a les persones usuàries en el marc del propi servei i publicar-les, si s’escau, a la pàgina web, xarxes socials o documents de difusió sempre dins de l’àmbit de La COOPmunitat SCCL

 • Resoldre els suggeriments i/o consultes que ens facis arribar a través del formulari web “Vols informació o apuntar-te a algun curs”, raó per la qual podrem contactar amb tu a través del correu electrònic que ens hagis facilitat.

 • La COOPmunitat SCCL no realitza transferència internacional de dades i decisions automatitzades.

Quan de temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran:

 • En les relacions contractuals, és a dir, quan es formalitza una contractació. Es conservaran les dades mentre es mantingui la necessitat de complir amb les obligacions legals o siguin necessàries per a la gestió de reclamacions.

 • En les relacions únicament precontractual, és a dir, no s’acaba formalitzant la contractació. En aquest cas, conservarem les teves dades un màxim d’un any.

 • En cas de sol·licituds d’informació o consulta, les conservarem mentre siguin necessàries per a donar resposta a la mateixa.

Quina és la legitimació pel tractament de les teves dades?

El tractament es realitza en base a:

 • El teu consentiment explícit, donat en el moment d’enviar les teves dades en els nostres formularis. La comunicació de les dades personals sol·licitades al formulari de “Vols informació o apuntar-te a algun curs” és un requisit necessari per a poder donar resposta a la teva consulta, suggeriment o iniciar una relació pre-contractual i/o contractual.

A qui comunicarem les teves dades?

 • Les dades del formulari web “Vols informació o apuntar-te a algun curs” no es lliuraran a cap tercer. Únicament es tracten internament La COOPmunitat SCCL

 • Quan La COOPmunitat SCCL presti un servei a través d’una tercera entitat promotora (Ajuntaments, Administracions, etc), podrem comunicar les teves dades o les de la persona participant a l’activitat a aquesta entitat, exclusivament amb estricta obligació de confidencialitat i prèvia formalització del corresponent contracte de prestació de serveis entre Responsable del Tractament i Encarregat del Tractament.

 • La Coopmunitat SCCL podrà cedir única i exclusivament les teves dades o les de la persona participant en l’activitat, quan sigui necessari per a prestar-li el servei contractat (professional) així com a les entitats (Ajuntaments, Administracions, etc) que col·laborin econòmicament (de forma total o parcial) en les activitats

Com vetlla La COOPmunitat SCCL per les seves dades?

La COOPmunitat SCCL ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal i obtenir informació clara i comprensible sobre si La COOPmunitat SCCL està tractant les teves dades personals, així com a sol·licitar la seva rectificació per ser inexactes o incomplertes. També pot sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per la finalitat que van ser recollides, o oposar-te al seu tractament per part de La COOPmunitat SCCL. L’exercici de portabilitat no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractaments que es realitza de les mateixes.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es pot fer per correu electrònic o postal, adjuntant còpia del document d’identificació, dirigit a la persona responsable del tractament.

Així mateix, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideri que La COOPmunitat SCCL no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets. 

Data última actualització: 09/04/2019