La COOPmunitat, sccl


LA COOPmunitat és una cooperativa de treball associat, que neix el 2018 arrel de la concessió d’una subvenció de la línia de Projectes Singulars del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de la subvenció rebuda, sota el títol de la COOPmunitat BLOCKCHAIN, va ser doble:

Blockchain: fer difusió i divulgació de la tecnologia blockchain i l’economia del token, així com de la seva vinculació amb l’ESS, tot fomentant la creació de projectes que emprin aquesta tecnologia i s’empoderin dels seus principis disruptius.

Cooperativa: consolidar la COOPmunitat com a cooperativa de treball associat on es desenvolupen projectes centrats en l’ESS i en l’assoliment dels ODS, tot oferint alternatives on les persones i la vida estiguin al centre.

Per tot això, i si bé actualment és un projecte més entre molts d’altres, la COOPmunitat BLOCKCHAIN no deixa ni deixarà de ser l’eix vertebrador de la cooperativa, tot aportant la tecnologia i les eines necessàries per a empoderar-la a través l’autogestió, la transparència i la democràcia interna.


Missió, visió i valors

La missió defineix la raó de ser de l’entitat, fent referència a allò que fa i sobretot al motiu pel qual ho fa. En aquest sentit, la COOPmunitat és una cooperativa de treball associat on es desenvolupen projectes centrats en l’ESS i en l’assoliment dels ODS, tot oferint alternatives on les persones i la vida estiguin al centre.

La visió defineix com serà l’entitat i quin és el problema social que resoldrà si actua d’acord amb l’objectiu institucional. En aquest sentit, la COOPmunitat vol ser un referent com a ecosistema de coneixement col·lectiu i força cooperativa, creant i desenvolupant projectes centrats en l’ESS i en l’assoliment dels ODS a nivell de país.

Els valors que promouen la COOPmunitat com a cooperativa de treball associat són els següents:

Empoderament: creiem en la compartició del coneixement i l’expertesa.

Cooperació: creiem en la unió i el treball conjunt de persones i entitats.

Sostenibilitat: creiem en l’equilibri de la vida a nivell econòmic, social i mediambiental.

Resiliència: creiem en la dinàmica de la vida i en l’adaptació al canvi de l’ésser humà.

Com a proposta de valor, des de la COOPmunitat es pot dir que “som l’energia que fa viure l’ecosistema, aportant l’expertesa i els valors propis de l’economia social i el cooperativisme per tal que els projectes vegin la llum i siguin sostenibles tant en l’àmbit econòmic com social i mediambiental”.


Objectius socials

La COOPmunitat, com a cooperativa de treball associat, té quatre grans objectius:

Assoliment dels ODS: contribuir a l’assoliment dels ODS, tant des de l’àmbit local i comunitari com des de la cooperació internacional: fi de la pobresa; fam zero; salut i benestar; educació de qualitat; igualtat de gènere; aigua neta i sanejament; energia assequible i no contaminant; treball decent i creixement econòmic; indústria, innovació i infraestructura; reducció de les desigualtats; ciutats i comunitats sostenibles; producció i consum responsables; acció pel clima; vida submarina; vida d’ecosistemes terrestres; pau, justícia i institucions sòlides; i aliances per a assolir els objectius.

Foment de l’ESS: dur a terme aquesta contribució des de l’ESS, així com des dels tres eixos vertebradors que en marquen el seu caràcter transformador: gestió democràtica i participativa; orientació a les necessitats humanes; compromís amb l’entorn. Tot promovent els valors d’autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència, responsabilitat social i preocupació pels altres. I tot promovent també els principis de participació voluntària i oberta; gestió democràtica; participació econòmica dels socis; autonomia i independència; educació, formació i informació; cooperació entre cooperatives; i interès per la comunitat.

Impuls de projectes: oferir les eines necessàries per a fomentar la creació i permetre la viabilitat de nous projectes que, basats en aquests principis, estiguin alineats amb algun o alguns dels objectius anteriors.

Foment de la intercooperació: contribuir a la consolidació d’un ecosistema de l’ESS que aposti pel desenvolupament sostenible, fomentant alhora la seva intercooperació.